Plastik Biyolojik Bozunma

Plastiklerin ve polimerlerin çevrede biyolojik olarak parçalanması.

Biyolojik bozunma nedir ?

Biyobozunma, EPA tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: “Mikrobiyal organizmaların, çevreye verilen kimyasalların yapısını (metabolik veya enzimatik etki yoluyla) dönüştürdüğü veya değiştirdiği bir süreç.”

Organik (karbon bazlı) malzeme, kimyasal işlemler yoluyla karmaşık moleküllerden daha basit moleküllere dönüştürülür ve sonunda moleküller çevreye geri döner. Örneğin bir muz kabuğu, bir kompost yığınında selülozdan suya, karbondioksit gazına ve humusa indirgenebilir.

Biyolojik bozunma süreci, bahçe atıklarından ham petrole kadar her şeyi parçalıyor. Gezegenimizi temiz ve sağlıklı tutan doğal bir süreçtir. Ne yazık ki atık üretme hızımız, doğal biyolojik bozunma oranının çok üzerindedir ve bu da sürdürülemez bir duruma yol açmaktadır. Çöp depolama alanları rekor oranlarda doldukça hava, su ve toprak kirliliği artıyor.

Normal Plastik Biyobozunması

Plastik, yüksek moleküler ağırlığa sahip farklı polimerlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde üretilen plastiklerin büyük çoğunluğu yenilenemeyen petrokimyasallardan yapılıyor; fosil petrol, doğal gaz ve kömürden elde edildikleri için bu şekilde adlandırılıyorlar. Bu plastikler ucuz olmalarına rağmen, her biri kesin fiziksel özelliklere sahip yüksek düzeyde mühendislik ürünü malzemelerdir. Çeşitli yöntemlerle hemen hemen istenilen herhangi bir şekle dönüştürülebilirler.

Yaygın plastikler biyolojik olarak çok yavaş ayrışır. O kadar yavaş ki çoğu plastik ve polimerin biyolojik olarak parçalanamadığı kabul ediliyor. Plastik bozunma oranları, plastiğin tam türüne bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Çoğu plastik, çöplükte veya doğal ortamda yaklaşık 200-1000 yıl içinde biyolojik olarak bozunur. Plastik torbaların bozunma süreleri tahminleri 100-500 yıl arasında değişirken, plastik şişelerin 200’den fazla ve 450 yıla kadar olduğu rapor edilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİN

EcoPure® ile Biyobozunmanın Aşamaları

 

Biyolojik bozunma süreci zamanla doğal olarak gerçekleşir. Malzemeye bağlı olarak tam bozulmaya kadar geçen süre değişebilir. Plastiklerde bu sürecin tamamlanması, plastiğin kimyasal yapısını oluşturan güçlü polimerler nedeniyle genellikle yüzlerce ila binlerce yıl sürer .

Ancak Bio-Tec Environmental LLC’nin organik plastik katkısı EcoPure® ile süreç önemli ölçüde hızlanıyor. EcoPure® plastikler biyolojik bozunma* sürecini çok daha yüksek oranlarda tamamlar; bu işlemler şunları içerir: