EcoPure Biyobozunur Plastik Katkı Maddesi hakkında sık sorulan sorular.

Şu anda geri dönüştürülebilirliğe ilişkin tanınmış standart sertifika programları bulunmamaktadır. Ancak şu ana kadar EcoPure®’un işlenmiş ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini olumsuz etkilediğini görmedik.

EcoPure® toksik değildir ve gıdayla temas eden uygulamalarda kullanım için güvenlidir. EcoPure® un gıda ile temas eden uygulamalarda kullanım uygunluğu FDA tarafından onaylanmıştır.

Biyolojik bozunma, gezegenimizin ekosistemini ve besin döngülerini sürdürmek için gerekli olan doğal bir süreçtir.Polimernet Plastikl olarak bizler, insanlar olarak dünyamızı temiz tutmak ve bugünün atıklarını gelecek nesillere bırakmamak için çabalamamız gerektiğine inanıyoruz. Plastiğin biyobozunması süreciyle üretilen atık gazlar yönetilebilir ve hatta ekonomik açıdan faydalıdır.

Hafif higroskopik yapısından dolayı EcoPure® katkısının kullanılmayan kısımlarını mutlaka kapattığınızdan emin olun. İyi bir kalite kontrolü sağlamak için partiyi her altı ayda bir rotasyona tabi tutmak da iyi bir fikirdir . Test edilmediğinden ve sonuçlar garanti edilemediğinden katkı maddesini 600F’nin üzerinde çalıştırmayın.

Şu anda ABD’de üretilen tüm plastiklerin yaklaşık %85’i çöplüklere atılıyor. Bu plastik atıklar çöplüklerde birikiyor ve biyolojik olarak bozunması yüzlerce yıl alıyor. Bu da plastik attık miktarının hizla artmasıne neden oluyor. Mevcut plastik reçinelere, plastiğin çöp depolama alanlarında biyolojik olarak bozunmasını sağlayacak bir katkı maddesi eklendiğinde plastik daha kısa süre içirisinde biyolojik olarak bozunacak ve bozunma sonucunda ortaya çıkan metan daha sonra temiz ve ucuz enerji için  kaynak olarak kullanılabilecektir. Metan dışında plastiğin daha kısa süre içerisinde deönüşümü atık sahalarında ki atığın azalmasını sağlayacak. Bu da çöp ve kirlilik sorununu ortadan kaldıracaktır.

Evet, ancak onaylanan miktarda malzemenin reçineye yüklendiğinden emin olmak için kalite kontrolünün uygulanması tavsiye edilir.

EcoPure® ile üretilen plastikler hem aerobik hem de anaerobik ortamlarda biyolojik olarak bozunabilir. Plastiğin alışılagelmiş imha yöntemi kompostlama değil, arazi doldurmadır; bu nedenle Bio-Tec Environmental, EcoPure®’u anaerobik ortamlarda en iyi performansı gösterecek şekilde tasarladı. EcoPure®, profesyonel kompostlama tesisleri için gereken zaman diliminde plastikleri biyolojik olarak parçalayacak şekilde tasarlanmamıştır ve bu nedenle D6400 standardını karşılamamaktadır.

Hayır, EcoPure® ürünlerinin sınırlı bir raf ömrü yoktur.

Hayır, mikroplar polimer zincirinin karbon omurgasını kullanır. Mikroplar karbonu enerji için kullanır ve sindirim süreci tamamlandığında geride polimerden hiçbir şey bırakmaz.

Plastiğin çekme mukavemeti, cam sıcaklığı, erime sıcaklığı, geçiş hızları gibi fiziksel özelliklerinde gözle görülür bir değişiklik olmaz. Bu değerlerden bazıları TDS’de (Teknik Veri Sayfası) belirtilmiştir. Müşterilerimizi Eco-Pure®’un belirli malzemelerle birlikte performansını test etmeye teşvik ediyoruz.

EcoPure® ağır metaller, hafif metaller veya metal iyonları olarak kabul edilebilecek hiçbir bileşik içermez. EcoPure®, yağdan ve çevrede bulunan diğer besinlerden gelen gerçek organik bileşiklerin bir birleşimidir.

Hayır, EcoPure® mikrop bakımından zengin ortamlara yerleştirildiğinde mikropları çeken organik bileşiklerden oluşan bir katkı maddesidir. EcoPure® katkısının içerisinde hiçbir enzim veya mikrop yoktur.

Sadece işlenmiş plastikte bulunan EcoPure® katkı maddesinin tüketilmesine karşılık tüm polimer zincirinde biyolojik bozunmanın meydana geldiğini gösteren testler tamamlandı. ASTM testleri, işlenmiş malzemelerin biyobozunmasının, kullanılan EcoPure® miktarının çok üzerinde olduğunu sürekli olarak göstermiştir.

Hayır. Yüksek sıcaklıklarda bile çekme mukavemeti ve fiziksel özellikler korunur. Her spesifik reçine için normal çalışma aralığını aşan sıcaklıklar, standart plastikle aynı özellik kaybına neden olur.

Hayır. EcoPure®’un içerdiği tüm organik bileşiklerin gıdayla teması güvenli kabul edilir ve sağlık açısından bilinen hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Bileşikler ayrıca CA Öneri 65’in toksik ve potansiyel olarak zararlı maddeler listesinde de bulunmaz. Bu Kaliforniya mevzuatı, belirli toksik ve potansiyel olarak zararlı maddeleri tanımlar ve bunların kullanımına ilişkin sınırlamaları açıklar.

EcoPure® ile işlenmiş malzemelerin önemli biyolojik bozunma oranlarını gösteren ASTM D 5511 testleri şu anda gerçekleştirilmektedir. Biyolojik bozunma testi sonuçlarımızı incelemek için lütfen bimimle iletişime geçin.